ایگناسیو سالا

من از دهه 90 ، زمانی که اولین رایانه شخصی ام به دست من آمد از ویندوز استفاده می کردم. از آن زمان من همیشه یک کاربر وفادار برای تمام نسخه هایی بوده ام که مایکروسافت در بازار ویندوز منتشر کرده است.