Ignacijeva soba

Windows koristim od 90-ih, kada je moje prvo računalo došlo u moje ruke. Od tada sam uvijek bio vjeran korisnik svih verzija koje je Microsoft objavio na Windows tržištu.