Windows 11-тэй компьютер

Маш их анхаарал тавьдаг! Хэрэв та Windows 11 -ийг дэмжигдээгүй компьютер дээр суулгахыг оролдвол ийм зүйл тохиолддог

Удалгүй Windows 11 -ийг Microsoft бүх компьютерт зориулсан олон тооны шинэ функцээр танилцуулж байсныг та бүхэн мэдэж байгаа байх.