Игнасио Сала

Би 90-ээд оноос хойш анхны компьютер гартаа орж ирснээс хойш Windows ашиглаж ирсэн. Тэр үеэс хойш би Майкрософтын Windows зах зээлд гаргасан бүх хувилбаруудын үнэнч хэрэглэгч байсан.