Symantec

Нортон Windows 10-тэй таарахгүй байна

Нортон нь Microsoft Edge-тэй таарч тохирохгүй байгаа юм шиг санагдаж байна, энэ нь бусад вирусны эсрэг програмуудад байдаг өргөтгөл байхгүйн улмаас юм.