වින්ඩෝස් ක්‍රීඩා අස්ථාපනය කරන්න

Windows 10 හි ක්‍රීඩා අස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද

Windows 10 සහ Windows 11 හි ක්‍රීඩා අස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද යන්න නිදහස් කිරීමට සොයන විට බොහෝ පරිශීලකයින් තමන්ගෙන්ම අසන ප්‍රශ්නයකි.

පරිවර්තනය කළ හැකි ලැප්ටොප්

ලැප්ටොප් පරිගණකයක් කොපමණ කාලයක් පවතිනු ඇත

ලැප්ටොප් එකක් මිලදී ගැනීමට පෙර එය කොපමණ කාලයක් පවතිනු ඇත්දැයි ඔබ කල්පනා කරන්නේ නම්, ඔබ නිවැරදි ලිපියට පැමිණ ඇත. මෙම ලිපියෙන් ඔබට…

Windows 10 2015 ජූලි මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වේ

බලපත්රය අහිමි නොවී Windows 10 නැවත ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද

බලපත්‍රය අහිමි නොවී Windows 10 නැවත ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේදැයි කල්පනා කරන බොහෝ පරිශීලකයින් වේ. පළමුවෙන්ම, අපි දැනගත යුතුයි ...

Windows Update

වින්ඩෝස් යාවත්කාලීන යනු කුමක්ද?

Windows Update යනු කුමක්ද, එය කුමක් සඳහාද සහ එය ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද යන්න දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, ඔබ නිවැරදි ලිපියට පැමිණ ඇත. මීට අමතරව, ද…

ජංගම දුරකථනයෙන් පරිගණකයට ඡායාරූප මාරු කරන්න

Windows 10 හි ජංගම දුරකථනයෙන් පරිගණකයට ඡායාරූප මාරු කරන්නේ කෙසේද

ඔබට Windows 10, Windows 11 හෝ පෙර අනුවාද වල ජංගම දුරකථනයෙන් පරිගණකයට ඡායාරූප මාරු කරන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම්,…

රවුටරයේ IP සොයා ගැනීම ඉතා පහසුය

Windows 10 හි මගේ රවුටරයේ IP දැන ගන්නේ කෙසේද

IP යන කෙටි යෙදුමේ තේරුම අන්තර්ජාල ප්‍රොටෝකෝලය හෝ අන්තර්ජාල ප්‍රොටෝකෝලය යන්නයි. මෙම ප්‍රොටෝකෝලය ස්ථාපිත කිරීමේ කාර්යය ඇත…