Phòng Ignatius

Tôi đã sử dụng Windows từ những năm 90, khi chiếc PC đầu tiên đến tay tôi. Kể từ đó tôi luôn là một người dùng trung thành của tất cả các phiên bản mà Microsoft đã phát hành cho thị trường Windows.