Francisco Fernandez

Đam mê mọi thứ liên quan đến công nghệ kể từ chiếc máy tính đầu tiên của tôi. Hiện tại, tôi phụ trách quản lý các dịch vụ CNTT, mạng và hệ thống, và nếu có một thứ không thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu, thì đó chính là Windows. Tôi cũng chạy một số dự án web như Chuyên gia iPad, Thống kê về Coronavirus o địa chỉ IP. Tại đây bạn có thể thấy mọi thứ mà tôi đã học được trong nhiều năm liên quan đến hệ điều hành Microsoft.

Francisco Fernández đã viết 258 bài báo kể từ tháng 2019 năm XNUMX