មីហ្គែលហឺនដេស

ស្រឡាញ់សូហ្វវែរនិងជាពិសេសវីនដូខ្ញុំគិតថាការចែករំលែកមាតិកានិងចំណេះដឹងគួរតែត្រឹមត្រូវមិនមែនជាជំរើសទេ។ ដោយហេតុផលនេះខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំកំពុងរៀនអំពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះ។

លោក Miguel Hernándezបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១៣៤ មាត្រាចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៦