Microsoft-

Майкрософт ЖДҮ-ээс хуучин IT тоног төхөөрөмжөө буцааж худалдаж авах болно

Майкрософт ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулсан компьютерийн тоног төхөөрөмжийг дахин боловсруулах хөтөлбөрийг эхлүүлээд байгаа бөгөөд Windows 450 үйлдлийн системтэй төхөөрөмж худалдаж авсныхаа хариуд 10 евро төлнө.