Victor Molina

Kĩ sư điện. Từ khi còn rất nhỏ, thế giới máy tính, sửa chữa và phần mềm đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đã thực hiện các chức năng của mình trong lĩnh vực tài liệu và do đó tôi có sở thích viết các bài báo liên quan đến lĩnh vực công nghệ và máy tính.